BMW 523i แอร์มีแต่ลมร้อนออกมาห้าแผงควบคุมปรกติ ไม่ได้ปรับอะไร
แต่มีแต่ลมร้อนออกมา เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ
 Boya BMW Society #11106 21 สิงหาคม 2562 , 18:15 น.   
 ข้อความที่ 1
คอย์ลเย็นรั่วหรือเปล่าครับ
 pitaklaw BMW Society #1006 26 สิงหาคม 2562 06:26 น.


User Name Password