BMW 523i แอร์มีแต่ลมร้อนออกมาห้าแผงควบคุมปรกติ ไม่ได้ปรับอะไร
แต่มีแต่ลมร้อนออกมา เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ
 Boya BMW Society #11106 21 August 2019 , 18:15   

  1
คอย์ลเย็นรั่วหรือเปล่าครับ
 pitaklaw BMW Society #1006 26 August 2019 06:26


User Name Password