ซ่อมแอร์PORSCHE CAYENNS HYBRIDซ่อมแอร์รถยนต์PORSCHE CAYENNS HYBRID อาการที่มา=แอร์เย็นน้อยลง แอร์มีกลิ่นอับ ต้องรื้อคอนโซล เพื่อเปลี่ยนตัวคอยล์เย็น(ตู้แอร์)
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 , 11:07 น.   

 ข้อความที่ 1


เราถอดประกอบ มาตรฐาน อะไหล่แท้ เครื่องมือมาตรฐาน
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:08 น.


 ข้อความที่ 2


เราถอดประกอบ มาตรฐาน อะไหล่แท้ เครื่องมือมาตรฐาน
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:08 น.


 ข้อความที่ 3


เราถอดประกอบ มาตรฐาน อะไหล่แท้ เครื่องมือมาตรฐาน
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:08 น.


 ข้อความที่ 4


เราถอดประกอบ มาตรฐาน อะไหล่แท้ เครื่องมือมาตรฐาน
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:08 น.


 ข้อความที่ 5


เราถอดประกอบ มาตรฐาน อะไหล่แท้ เครื่องมือมาตรฐาน
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:08 น.


 ข้อความที่ 6


ถอดประกอบเรียบร้อย เสร็จตรงเวลา ครับผม

ขอบคุณมาก ที่ติดตามจนจบ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:10 น.


 ข้อความที่ 7


ถอดประกอบเรียบร้อย เสร็จตรงเวลา ครับผม

ขอบคุณมาก ที่ติดตามจนจบ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:10 น.


 ข้อความที่ 8


ถอดประกอบเรียบร้อย เสร็จตรงเวลา ครับผม

ขอบคุณมาก ที่ติดตามจนจบ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:10 น.


 ข้อความที่ 9


ถอดประกอบเรียบร้อย เสร็จตรงเวลา ครับผม

ขอบคุณมาก ที่ติดตามจนจบ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:10 น.


 ข้อความที่ 10


ถอดประกอบเรียบร้อย เสร็จตรงเวลา ครับผม

ขอบคุณมาก ที่ติดตามจนจบ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 10 พฤษภาคม 2560 11:10 น.


 ข้อความที่ 11
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 12 พฤษภาคม 2560 13:11 น.


User Name Password