BMW X1 แอร์ไม่เย็นBMW X1 แอร์ไม่เย็น อาการคือ น้ำยาแอร์รั่ว แอร์มีกลิ่นเหม็นอับ เติมน้ำยาแอร์แล้วเย็นได้ไม่กี่วัน
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 , 09:17 น.   

 ข้อความที่ 1


ถอดประกอบคอนโซล ถอดประกอบพร้อม ล้างเคสเปลือกตุ้แอร์ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อม เปลี่ยนคอยล์เย็นที่รั่วใหม่ วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:19 น.


 ข้อความที่ 2


ถอดประกอบคอนโซล ถอดประกอบพร้อม ล้างเคสเปลือกตุ้แอร์ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อม เปลี่ยนคอยล์เย็นที่รั่วใหม่ วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:19 น.


 ข้อความที่ 3


ถอดประกอบคอนโซล ถอดประกอบพร้อม ล้างเคสเปลือกตุ้แอร์ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อม เปลี่ยนคอยล์เย็นที่รั่วใหม่ วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:20 น.


 ข้อความที่ 4


ถอดประกอบคอนโซล ถอดประกอบพร้อม ล้างเคสเปลือกตุ้แอร์ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อม เปลี่ยนคอยล์เย็นที่รั่วใหม่ วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:20 น.


 ข้อความที่ 5


ถอดประกอบคอนโซล ถอดประกอบพร้อม ล้างเคสเปลือกตุ้แอร์ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อม เปลี่ยนคอยล์เย็นที่รั่วใหม่ วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:20 น.


 ข้อความที่ 6


ขอบคุณที่ติดตามจนจบ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:20 น.


 ข้อความที่ 7


ขอบคุณที่ติดตามจนจบ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:20 น.


 ข้อความที่ 8


ขอบคุณที่ติดตามจนจบ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:20 น.


 ข้อความที่ 9
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 1 เมษายน 2560 05:46 น.


User Name Password