ซ่อมแอร์ BMW Z4@StarAirSoundซ่อมแอร์รถยนต์BMW Z4
อาการคือ แอร์เย็นแต่ลมไม่ออก ลมแอร์เบา
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 , 11:01 น.   

 ข้อความที่ 1


ถอดประกอบคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมา จัดการ ล้างคอยล์เย็น ให้สะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:02 น.


 ข้อความที่ 2


ถอดประกอบคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมา จัดการ ล้างคอยล์เย็น ให้สะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:02 น.


 ข้อความที่ 3


ถอดประกอบคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมา จัดการ ล้างคอยล์เย็น ให้สะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:02 น.


 ข้อความที่ 4


ถอดประกอบคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมา จัดการ ล้างคอยล์เย็น ให้สะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:02 น.


 ข้อความที่ 5


ทำเสร็จ ประกอบเรียบร้อย แบบมาตรฐาน แอร์เย็นหนาว ลมแอร์แรงและ สะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:04 น.


 ข้อความที่ 6


ทำเสร็จ ประกอบเรียบร้อย แบบมาตรฐาน แอร์เย็นหนาว ลมแอร์แรงและ สะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:04 น.


 ข้อความที่ 7


ทำเสร็จ ประกอบเรียบร้อย แบบมาตรฐาน แอร์เย็นหนาว ลมแอร์แรงและ สะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:04 น.


 ข้อความที่ 8


ทำเสร็จ ประกอบเรียบร้อย แบบมาตรฐาน แอร์เย็นหนาว ลมแอร์แรงและ สะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:04 น.


 ข้อความที่ 9


ทำเสร็จ ประกอบเรียบร้อย แบบมาตรฐาน แอร์เย็นหนาว ลมแอร์แรงและ สะอาด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:04 น.


 ข้อความที่ 10


เราทำงานออกมาแบบ มาตรฐาน เพราะเราคือ สตาร์แอร์ซาวด์

ขอบคุณที่ติดตามจนจบ ครับผม^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:06 น.


 ข้อความที่ 11


เราทำงานออกมาแบบ มาตรฐาน เพราะเราคือ สตาร์แอร์ซาวด์

ขอบคุณที่ติดตามจนจบ ครับผม^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:06 น.


 ข้อความที่ 12


เราทำงานออกมาแบบ มาตรฐาน เพราะเราคือ สตาร์แอร์ซาวด์

ขอบคุณที่ติดตามจนจบ ครับผม^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 1 สิงหาคม 2559 11:06 น.


 ข้อความที่ 13
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 1 สิงหาคม 2559 21:10 น.


 ข้อความที่ 14
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 1 สิงหาคม 2559 21:10 น.


User Name Password