ชม BMW ติดท่อ AWE Tuning กัน
ระบบท่อ AWE Tuning จากสหรัฐอเทริกาใช้เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรอย่าง 180 Technology ซึ่งทำหน้าที่คัดเสียงที่ออกมาจากท่อให้มีโทนที่ทุ้มและไม่ลั่นจนเกินไป ทำมาเพื่อเน้นตลาดส่วน F Series ของ BMWสำหรับรุ่นตรา M M235i M3 M4

 I.A.W (infinityautowerk) BMW Society #5774 4 มิถุนายน 2559 , 11:30 น.   

 ข้อความที่ 1
F30 320i

https://vimeo.com/157386254
 I.A.W (infinityautowerk) BMW Society #5774 4 มิถุนายน 2559 11:31 น.


 ข้อความที่ 2
F30 328i
 I.A.W (infinityautowerk) BMW Society #5774 4 มิถุนายน 2559 11:32 น.


 ข้อความที่ 3
F32 435i
 I.A.W (infinityautowerk) BMW Society #5774 4 มิถุนายน 2559 11:33 น.


 ข้อความที่ 4
F80 M3 F82 M4
 I.A.W (infinityautowerk) BMW Society #5774 4 มิถุนายน 2559 11:36 น.


 ข้อความที่ 5
F22 M235i
 I.A.W (infinityautowerk) BMW Society #5774 4 มิถุนายน 2559 11:37 น.


 ข้อความที่ 6
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 4 มิถุนายน 2559 19:46 น.


User Name Password