เช้านี้ ดีเซล ปรับราคาลง !!ดีเซล เดิม 20.14 บาท ปรับลง 40 สตรางค์ เป็น 19.79 บาท
E85 ราคา 18.14 บาท
E20 ราคา 21.19 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 23.13 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 23.55 บาท
 Aoi-F (Aoi-F) BMW Society #2347 14 มกราคม 2559 , 00:07 น.   

 ข้อความที่ 1
Thank You
 freetop4430 BMW Society #3827 14 มกราคม 2559 08:01 น.


User Name Password