..แนวทางปฏิบัตินำไป "สู่ความสงบสุข"..แนวทางปฏิบัตินำไป "สู่ความสงบสุข"

1. ฝึกสมาธิหรือนั่งเงียบๆ ทุกวัน......... นี่เป็นวิธีตรง ที่จะทำให้ใจของเราสงบ และ ควบคุมจิตของเรา เพื่อให้เราจะได้มีความ "สงบสุข"

2. ส่งพลังแห่ง "ความเมตตา" ให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตลอดทั้งวัน

3. ก่อนนอนทุกคืน ใช้เวลา 2 - 3 นาที ตรึกตรองสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอดทั้งวัน แล้วตั้งใจว่า จะแก้ไขให้ดีขึ้น

4. ควบคุมความโกรธ จำไว้เสมอว่า เมื่อมีคนมาด่าเรา เขากำลังช่วยเหลือเรา ให้เรามีประสบการณ์ที่ดี ที่จะฝึกการควบคุมตัวเอง เขาเป็นอาจารย์ของเรา

5. ท่องชื่อผู้ที่เราศรัทธา หรือ คำศักดิ์สิทธิ์ ก็จะช่วยให้เรารู้สึกสบายใจ

6. ร้องเพลงที่ช่วยยกจิตวิญญาณของเราให้ดีขึ้น หรือ เพลงที่เต็มไปด้วยคุณค่าของความเป็น "มนุษย์"

7. แสวงหาเพื่อน.. ที่ดี

8. เรียนรู้ที่จะให้ "สันติ" แก่คนอื่น ปรนนิบัติ และช่วยเหลือคนอื่นให้เขาได้รับความสบายใจ

9. ฝึกเงียบ พูดคำพูดที่เบา ๆ และสุภาพอ่อนโยน พูดแต่สิ่งที่ดี มีสาระ ถ้าไม่รู้ที่จะพูดอะไรดีก็ขอให้.. นิ่งไว้

10. ฝึกการหายใจ หายใจเข้าออกช้าๆ ลึกๆ และให้สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา และให้เราตื่นตัวอยู่ตลอด ถ้ามีสิ่งใดมารบกวนกับระบบการหายใจของเรา
ความสงบสุข มีความสัมพันธ์ กับระบบหายใจมาก คนเจ้าอารมณ์ และคนที่โกรธง่าย มักจะหายใจเร็ว แต่คนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำ จะรู้สึกสงบสุข และเต็มไปด้วยความสงบ จะหายใจช้าๆ ซึ่งการหายใจช้าๆ ลึกๆ และสม่ำเสมอจะช่วยให้เราสามารถบังคับตนเองได้ มีความสงบ และมีความสุข

11. สะสมเพิ่มพูลคุณค่าของความเป็น"มนุษย์" ในชีวิตประจำวันของเรา
การที่ได้สงบจิตสงบใจอยู่ในห้องพระ หรือการสวดมนต์ภาวนา ก็เป็นแค่ การทำจิตที่กำลังโกรธ หรือว้าวุ่นให้สงบลงเท่านั้น

จะเห็นได้ว่า......ในวันหนึ่งๆนั้น จิตของเราไม่ได้หยุดนิ่ง เราใช้พลังงานไปในรูปความคิด มีสภาพของจิตที่แปรปรวนไม่หยุดนิ่ง คิดระลึกถึงเรื่องในอดีต คิดถึงอนาคต การสัมผัสในรูปแบบ รูป รส กลิ่น เสียง นำพาให้เกิดความรู้สึก ซึ่งจิตจะเป็นตัวรับรู้ และออกคำสั่งตลอดเวลา อารมณ์ของผู้ครองจิตแต่ละคนล้วนแปรปรวน

ในวันหนึ่งๆ...... อาจมีหลายอารมณ์
เช้า.....มีความสุข
บ่าย....มีความทุกข์
เย็น.....มีความโกรธ
อารมณ์ต่างๆ เหล่านี้ ย่อมผันผวนแปรปรวนไปตามเหตุการณ์ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้าผู้ครองจิตคนใด? มีอารมณ์หวั่นไหว ขาดความสงบ ย่อมหาความสงบสุขได้ยาก

~ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ~
 Banyatj (BanyatJ) BMW Society #2918 8 ตุลาคม 2558 , 00:49 น.   

 ข้อความที่ 1
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 8 ตุลาคม 2558 07:32 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 Pop 2003 BMW Society #852 9 ตุลาคม 2558 18:58 น.


User Name Password