บินถ่าย อุทยานราชภักดิ์ มาครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี
 ter (Enforce) BMW Society #9998 8 กันยายน 2558 , 12:26 น.   

 ข้อความที่ 1
พอดี MBP ผมส่งไปซ่อม เลยไม่ได้ใช้ Final Cut ตัดต่อ
Clip นี้เลยใช้ iMac โปรแกรม iMovie ทำนะครับ
 ter (Enforce) BMW Society #9998 8 กันยายน 2558 12:30 น.


 ข้อความที่ 3


^_^
 ter (Enforce) BMW Society #9998 8 กันยายน 2558 12:33 น.


 ข้อความที่ 4


1.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
5.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
6.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
7.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 ter (Enforce) BMW Society #9998 8 กันยายน 2558 12:44 น.


 ข้อความที่ 5
Like
 patty_ea BMW Society #2441 8 กันยายน 2558 15:14 น.


 ข้อความที่ 6
Thank You
 patty_ea BMW Society #2441 8 กันยายน 2558 15:14 น.


 ข้อความที่ 7
Thank You
 Zaknotto BMW Society #7692 8 กันยายน 2558 20:42 น.


 ข้อความที่ 8
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 8 กันยายน 2558 20:43 น.


 ข้อความที่ 9
Thank You
 ghip BMW Society #1541 9 กันยายน 2558 07:52 น.


 ข้อความที่ 10
Thank You
 Man_Anuchit BMW Society #573 9 กันยายน 2558 12:44 น.


 ข้อความที่ 11


กล้องถ่ายภาพจากคอปเตอร์ ซูมมาชัดมากครับ

 s5 BMW Society #5 9 กันยายน 2558 17:15 น.


 ข้อความที่ 11
Like
 สดุดี BMW Society #3379 10 กันยายน 2558 13:50 น.


 ข้อความที่ 12
สวยมาก................................ชัดเยี่ยมยอดเลย
 oh (oh) BMW Society #3337 11 กันยายน 2558 21:57 น.


User Name Password