เปรียบเทียบไฟใหม่ F30 LCI ครับบบบเปรียบเทียบไฟ F30 LCI ครับบบบ

1. Halogen Headlights: Daytime running lights >> Low-beam light >> High-beam light
2. LED Headlights: Daytime running lights >> Low-beam light >> High-beam light
3. Adaptive LED Headlights: Daytime running lights >> Low-beam light >> High-beam lightที่มา
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1125534
 NavC.NavC BMW Society #510 14 พฤษภาคม 2558 , 13:30 น.   

 ข้อความที่ 1
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 14 พฤษภาคม 2558 16:43 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 ypexit BMW Society #9695 15 พฤษภาคม 2558 15:24 น.


 ข้อความที่ 3
Thank You
 jk BMW Society #7058 16 พฤษภาคม 2558 08:00 น.


 ข้อความที่ 4
Thank You
 Muppet BMW Society #4024 20 พฤษภาคม 2558 19:03 น.


User Name Password