เทพทันใจ...เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมได้ไปไหว้ เทพทันใจ ที่ประเทศพม่ามาครับ .... อยากได้อะไรขอท่านเลยครับ
สมหวัง..ทันใจจริงๆ ครับ
 ter (Enforce) BMW Society #9998 26 มีนาคม 2558 , 09:22 น.   

 ข้อความที่ 1


"เทพทันใจ (นัตโบโบจี) เทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโชค" อธิษฐานอะไรมักสัมฤทธิ์ผลเร็วมากๆ อ่านประวัติท่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oceansmile.com/Phama/JadiBodatow.htm
 ter (Enforce) BMW Society #9998 26 มีนาคม 2558 09:23 น.


 ข้อความที่ 2


"เทพกระซิบ" คนที่ยืนๆ ในภาพนั้นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับ ... ในวัดมีแต่คนไทยอ่ะ เยอะมากๆๆๆ ทัวร์ไทยลงอ่ะ

เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย
• ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว
• การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
 ter (Enforce) BMW Society #9998 26 มีนาคม 2558 09:25 น.


 ข้อความที่ 3


วันเสาร์อาทิตย์ คนไปไหว้ท่านเป็นหมื่นๆ เลยครับ ส่วนใหญ่ คนไทยทั้งนั้นเลยครับ
 ter (Enforce) BMW Society #9998 26 มีนาคม 2558 09:27 น.


 ข้อความที่ 4


เทพทั้งสองตั้งอยู่ที่วัด เจดีย์โบดาทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000นาย ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เจดีย์โบดาทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
• ครั้นเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด
• นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองคำแล้ว ยังมี พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้กระจก อยู่ใกล้ๆกับวิหารพระทองคำ และด้านซ้ายมื้อจะมีรูปปั้น นัตโบโบจี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

รูปภาพ ผมถ่ายเองครับ
ข้อมูลรายละเอียดจากเวปนี้ครับ Cr.http://www.oceansmile.com/Phama/JadiBodatow.htm
 ter (Enforce) BMW Society #9998 26 มีนาคม 2558 09:30 น.


 ข้อความที่ 5


พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้กระจก อยู่ใกล้ๆกับวิหารพระทองคำ
ผมไปในฐานะเป็นแขกของเศรษฐีชาวพม่าท่านหนึ่ง... รปภ ล๊อกทางเข้า แล้วเอาพรมมาปู เอาโต๊ะมาวางให้จุดธูป,ถวายน้ำชาไหว้พระ....
 ter (Enforce) BMW Society #9998 26 มีนาคม 2558 09:36 น.


 ข้อความที่ 6


รปภ ล๊อกคนไม่ให้เข้าไปตอนเราทำพิธีไหว้อยู่ครับ
 ter (Enforce) BMW Society #9998 26 มีนาคม 2558 09:37 น.


 ข้อความที่ 7


แล้วก็ไปไหว้เทพทันใจ (นัตโบโบยี) รปภ ก็ล๊อกทางไม่ใช้คนเข้าเพื่อให้ป๊ะป๋าผมทำพิธีไหว้ให้เสร็จก่อน...

เพื่อนๆ สนใจไปไหว้ ขอพร ลองดูครับ นั่งเครื่องบิน 1 ชั่วโมงเองครับ
แล้วเหมา Taxi ของสนามบิน คิดเหมาทั้งวันไปไหนก็ได้ ราคาอยู่ 50 USD ครับ
ชื่อวัด Botataung Pagoda ครับ
 ter (Enforce) BMW Society #9998 26 มีนาคม 2558 09:42 น.


 ข้อความที่ 8
Like
 s5 BMW Society #5 26 มีนาคม 2558 09:54 น.


 ข้อความที่ 9
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 26 มีนาคม 2558 11:02 น.


 ข้อความที่ 10
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 26 มีนาคม 2558 11:22 น.


 ข้อความที่ 11
Like
 naijan BMW Society #1115 29 มีนาคม 2558 00:49 น.


 ข้อความที่ 12
Like
 Blue Friday BMW Society #1238 4 เมษายน 2558 23:59 น.


 ข้อความที่ 13
Like
 BanyatJ BMW Society #2918 8 พฤษภาคม 2558 02:31 น.


User Name Password