พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ปรับลงดีเซล เดิม 26.39 บาท ปรับลง 30 สตรางค์ เป็น 26.09 บาท
E85 เดิม 22.08 บาท ไม่มีการปรับ
E20 เดิม 25.78 บาท ปรับลง 60 สตรางค์ เป็น 25.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 เดิม 27.18 ปรับลง 60 สตรางค์ เป็น 26.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 เดิม 28.90 บาท ปรับลง 1 บาท เป็น 27.90 บาท
 Aoi-F (Aoi-F) BMW Society #2347 12 มกราคม 2558 , 16:58 น.   

 ข้อความที่ 1
Thank You
 freetop4430 BMW Society #3827 12 มกราคม 2558 21:30 น.


User Name Password