พรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน ปรับลงดีเซล เดิม 28.39 บาท ปรับลง 50 สตรางค์ เป็น 27.89 บาท
E85 เดิม 22.88 บาท ปรับลง 20 สตรางค์ เป็น 22.68 บาท
E20 เดิม 29.48 บาท ปรับลง 50 สตรางค์ เป็น 28..98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 เดิม 30.78 บาท ปรับลง 50 สตรางค์ เป็น 30.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 เดิม 32.80 บาท ปรับลง 50 สตรางค์ เป็น 32.30 บาท
 Aoi-F (Aoi-F) BMW Society #2347 11 ธันวาคม 2557 , 15:26 น.   

 ข้อความที่ 1
Thank You
 HAHAHAHA BMW Society #5330 11 ธันวาคม 2557 15:36 น.


 ข้อความที่ 2
Thank You
 freetop4430 BMW Society #3827 12 ธันวาคม 2557 11:14 น.


 ข้อความที่ 3
Thank You
 praphol BMW Society #3055 12 ธันวาคม 2557 12:54 น.


User Name Password