สิ่งควรเช็คก่อนซื้อและการใช้งานX6 E71สวัสดีครับ ผมขออนุญาติถามสมาชิกครับ
กำลังมองดูรถ X6 30d E71 มีคำถามดังนี้ครับ
1สิ่งที่ต้องดูก่อนซื้อรถมีอะไรบ้าง
2สัญญานไฟแบบในภาพเป็นสัญญาณอะไร
3หลอดไฟวงกลมหน้ารถเดิมเป็นสีส้มสามารถเปลี่ยนเป็นหลอดขาวที่ไหนได้บ้างครับ
 Maneen (Mean Warathid ) BMW Society #13071 7 June 2021 , 17:57   

User Name Password