ค่าทางด่วนในกรุงเทพฯ กี่บาทแม้ในปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานพยายามที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษและฝุ่นควัน แต่ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้ครอบคลุม อาจทำให้ต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นไปก่อน
หนึ่งในทางออกของปัญหาจราจรที่เห็นได้ชัดคือการใช้ทางด่วนพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติด ( อ่านเทคนิคการขับขี่บนทางด่วน คลิก ) แต่ก็ต้องแลกมากับการชำระค่าผ่านทางที่มีการเรียกเก็บค่าบริการต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะทางและผู้ให้บริการสัมปทานในเส้นทางนั้น แล้วทางด่วนในประเทศไทย มีทั้งหมดกี่เส้นทาง? ค่าทางด่วนแต่ละด่านมีราคากี่บาท? วันนี้มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

ทางด่วนในประเทศไทยมีกี่เส้นทาง?
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการก่อสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ที่ผ่านมา การทางพิเศษฯ ได้ก่อสร้างทางพิเศษและเปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 7 เส้นทาง รวมเป็นระยะทาง 207.9 กิโลเมตร ซึ่งหากแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง จะสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มเส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (ทางด่วนขั้นที่ 3)
ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางพิเศษ 13 สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

2. เส้นทางสู่ภาคตะวันออก
ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)

3. เส้นทางสู่ภาคเหนือและอีสาน
ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

4. เส้นทางสู่ภาคใต้ ตะวันออก และตะวันตก
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)


ค่าทางด่วนในกรุงเทพ ราคาเท่าไร?
อัตราค่าผ่านทางพิเศษ หรือ ค่าทางด่วนในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา โดยเส้นทางที่เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ จะมีทั้งหมด 4 เส้นทางด้วยกัน คือ


1. ทางด่วนขั้นที่ 1 หรือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เป็นทางพิเศษที่ช่วยให้การเดินทางจากภูมิภาคต่างๆ เข้าสู่ย่านใจกลางกรุงเทพมหานครสะดวกรวดเร็วมากขึ้น มีทั้งหมด 3 เส้นทาง คือ

สายดินแดง-ท่าเรือ มีเส้นทางผ่านย่านธุรกิจบริเวณ เพลินจิต, สุขุมวิท, สาทร,พระราม 4, และสถานที่สำคัญ เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ตลาดหลักทรัพย์, สวนลุมพินี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
สายบางนา-ท่าเรือ มีเส้นทางผ่านย่านธุรกิจบริเวณบางนา, อาจณรงค์, คลองเตย, และสถานที่สำคัญ เช่น ศูนย์ประชุมไบเทค, สถานีขนส่งสายตะวันออก, ท่าเรือคลองเตย ฯลฯ
สายดาวคะนอง-ท่าเรือ มีเส้นทางผ่านย่านธุรกิจ บริเวณดาวคะนอง, สุขสวัสดิ์, พระราม 3 และสาธุประดิษฐ์


ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (บาท/คัน) ดังนี้

รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ
ด่านฯ ดินแดง 50 75 110
ด่านฯ ดินแดง 1 50 75 110
ด่านฯ เพชรบุรี 50 75 110
ด่านฯ สุขุมวิท 50 75 110
ด่านฯ พระราม 4-1 50 75 110
ด่านฯ พระราม 4-2 50 75 110
ด่านฯ เลียบแม่น้ำ 50 75 110
ด่านฯ ท่าเรือ 1 50 75 110
ด่านฯ ท่าเรือ 2 50 75 110
ด่านฯ อาจณรงค์ 50 75 110
ด่านฯ สุขุมวิท 62 50 75 110
ด่านฯ บางนา 50 75 110
ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 50 75 110
ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 2 50 75 110
ด่านฯ สุขสวัสดิ์ 50 75 110
ด่านฯ ดาวคะนอง 50 75 110
ด่านฯ อาจณรงค์ 1 (ท่าเรือ) 50 75 110
ด่านฯ อาจณรงค์ 1 (บางนา) 25 50 85
ด่านฯ บางจาก 10 15 30
ด่านฯ อาจณรงค์ 3 50 75 110


2. ทางด่วนขั้นที่ 2 หรือ ทางพิเศษศรีรัช เป็นทางพิเศษที่ช่วยเชื่อมต่อโครงข่ายของทางพิเศษให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย


ทางพิเศษศรีรัช ส่วน A เริ่มต้นที่ถนนรัชดาภิเษก ผ่านบริเวณแยกต่างระดับพญาไท (โรงกรองน้ำสามเสน) สิ้นสุดที่ถนนพระราม 9
ทางพิเศษศรีรัช ส่วน B เชื่อมต่อส่วน A บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท (โรงกรองน้ำสามเสน) สิ้นสุดแนวสายทางที่บริเวณต่างระดับบางโคล่
ทางพิเศษศรีรัช ส่วน C เชื่อมต่อส่วน A บริเวณถนนรัชดาภิเษก สิ้นสุดที่ถนนแจ้งวัฒนะ
ทางพิเศษศรีรัช ส่วน D เชื่อมต่อส่วน Aบริเวณถนนพระราม 9 สิ้นสุดที่ถนนศรีนครินทร์
ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (บาท/คัน) ดังนี้ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (บาท/คัน) ดังนี้

รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ
ด่านฯ ประชาชื่น 1 และ 2 15 20 35
ด่านฯ ประชาชื่น (ขาเข?า) 60 90 140
ด่่านฯ ประชาชื่น (ขาออก) 10 15 30
ด่านฯ รัชดาภิเษก 50 75 110
ด่านฯ บางซื่อ 50 75 110
ด่านฯ บางซื่อ 2 50 75 110
ด่านฯ ย?านพหลโยธิน 50 75 110
ด่านฯ คลองประปา 1 50 75 110
ด่านฯ คลองประปา 2 50 75 110
ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 3 50 75 110
ด่านฯ งามวงศ์วาน 1 และ 2 15 20 35
ด่านฯ อโศก 1 50 75 110
ด่านฯ อโศก 2 50 75 110
ด่านฯ พหลโยธิน 1 50 75 110
ด่านฯ พหลโยธิน 2 50 75 110
ด่านฯ ยมราช 50 75 110
ด่านฯ หัวลําโพง 50 75 110
ด่านฯ สุรวงศ์ 50 75 110
ด่านฯ จันทน์ 50 75 110
ด่านฯ พระราม 3 50 75 110
ด่านฯ สาทร 50 75 110
ด่านฯ สะพานสว่าง 50 75 110
ด่านฯ อุรุพงษ์ 50 75 110
ด่านฯ อโศก 3 25 55 75
ด่านฯ อโศก 4 50 75 110
ด่านฯ พระราม 9 25 55 75
ด่านฯ รามคำแหง 25 55 75
ด่านฯ พระราม 9-1 (ศรีรัช) 25 55 75
ด่านฯ ศรีนครินทร์ 25 55 75


3. ทางด่วนขั้นที่ 3 หรือ ทางพิเศษสายบางนา อาจณรงค์ (ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ตอน S1) เป็นทางพิเศษที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถเดินทางจากทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช เชื่อมเข้าสู่ทางพิเศษบูรพาวิถีได้ โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับซ้อนบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร เริ่มต้นที่จุดต่อเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี สิ้นสุดที่จุดต่อเชื่อมทางพิเศษฉลองรัชบริเวณอาจณรงค์


4. ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค ์ 13และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) เริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณอาจณรงค์ (ปลายซอยสุขุมวิท 50) ตรงไปทางทิศเหนือบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกบริเวณซอยจตุโชติทางพิเศษฉลองรัช มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (บาท/คัน) ดังนี้รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ
ด่านฯ จตุโชติ 40 60 80
ด่านฯ รามอินทรา 1 20 30 40
ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 40 60 80
ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 20 30 40
ด่านฯ รามอินทรา 40 60 80
ด่านฯ ลาดพร้าว 30 50 70
ด่านฯ โยธินพัฒนา 40 60 80
ด่านฯ พระโขนง 40 60 80
ด่านฯ อาจณรงค์ 2 40 60 80
ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช ) 30 50 70
ด่านฯ พระราม 9-2 30 50 70
ด่านฯ พัฒนาการ 1 40 60 80
ด่านฯ พัฒนาการ 2 40 60 80
ด่านฯ ประชาอุทิศ 40 60 80
ขอบคุณข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ขึ้นทางด่วนทุกครั้งควรตรวจสอบเส้นทางและค่าผ่านทางให้พร้อมเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ถึงที่หมายอุ่นใจทุกการเดินทาง สินมั่นคงประกันภัย พร้อมแจกโปรสุดปังให้คุณได้ไปชอปกันฟรีๆ แล้ววันนี้ !!! เพียงซื้อประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ (ปีแรก) ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รับฟรีทันที บัตรของขวัญจาก Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 500 บาท ตั้งแต่วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ นี้ หรือจนกว่า Gift Card จะหมด
ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ ..โปรไฟล์ยิ่งดี เบี้ยยิ่งถูก.. ประกันชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 6,999 บาท คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smk.co.th/premotor.aspx

 tawann8 BMW Society #12844 23 February 2021 , 16:07   

User Name Password