How to ต่อภาษีรถยนต์How to ต่อภาษีรถยนต์

สำหรับท่านที่มีรถยนต์ในครอบครองก็คงถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำเรื่องในการต่อภาษีรถยนต์ ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีการต่อภาษีรถยนต์ในทุกๆปี เพราะถ้าขาดการต่อภาษีนอกจากจะเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนแล้ว หากขาดนานเกิน 3 ปีรถยนต์ของท่านอาจถูกระงับทะเบียนได้เลยนะครับ หากท่านที่เห็นบทความนี้แล้วกังวลว่าตัวเองจะลืมต่อภาษี ท่านก็สามารถรีบต่อภาษีรถยนต์ของท่านได้ล่วงหน้าถึง 3 เดือนเลย ขั้นตอนและเอกสารจะยุ่งยากหรือมากน้อยแค่ไหนเราไปดูพร้อม MR.OOHOO กันครับ

เอกสารในการต่อภาษีรถยนต์
เล่มทะเบียนรถยนต์ (กรณีที่รถยนต์ยังผ่อนไม่หมดหรือติดไฟแนนซ์ท่านสามารถใช้สำเนาแทนได้ครับ)
เอกสารการต่อประกันภาคบังคับหรือพ.ร.บ.
ใบรับรองการตรวจสภาพรถ
ใบติดตั้งแก๊ส (กรณีรถมีการติดตั้งแก๊สครับ)

ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหนได้บ้าง ?
สำนักงานกรมขนส่งทางบก
เว็บไซต์กรมขนส่งทางบก (eservice.dlt.go.th)
สำนักงานไปรษณีย์ไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Counter Service
ห้างสรรพสินค้า
Drive Thru
Application ชำระค่าบริการต่างๆ

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีรถยนต์ก็ขึ้นอยู่กับ CC รถยนต์ของท่านครับ ยิ่งรถยนต์ของท่านมี CC สูง มากเท่าไหร่ภาษีก็จะสูงตามไปด้วยครับ และในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดแบบนี้ MR.OOHOO ก็อยากแนะนำให้ทุกท่านต่อภาษีรถยนต์ผ่านเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก จะได้ลดความแออัดหรือการใกล้ชิดผู้คน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรักนะครับ
และถ้าหากท่านต้องการต่อพ.ร.บ. หรือซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจก็สามารถเปรียบเทียบก่อนสั่งซื้อได้ง่ายๆที่เว็บไซต์ประกันออนไลน์ www.oohoo.io สะดวก ปลอดภัย แถมยังการันตีราคา เจอถูกกว่าคืนเงินทันทีอีกด้วย
 yuhoohello (yuhoohelloo) BMW Society #11742 4 February 2021 , 15:16   

User Name Password