525d F10 สตาร์ทไม่ติดรบกวนสอบถามปัญหาครับ
รถผม 525d F10 4สูบ มีอาการสตาร์ทไม่ติดเป็นบางที ถ้าสตาร์ทติดก็จะสามารถขับได้ตลอดโดยไม่มีปัญหา แต่ถ้าจอด ดับเครื่องไปทำธุระ กลับมาจะสตาร์ทไม่ติด คือเครื่องยนต์หมุนทำงานปกติ แต่เหมือนไม่ยอมจุดระเบิด ต้องใช้คอมพิวเตอร์ลบโค้ด จึงจะสามารถสตาร์ทติดได้ และหลักจากนั้นก็ขับได้เป็นปกติ ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาจากสาเหตใดครับ

ขอบคุณครับ
 523IA BMW Society #3440 19 November 2020 , 18:49   

  1


 523IA BMW Society #3440 19 November 2020 18:50


  2


 523IA BMW Society #3440 19 November 2020 18:50


User Name Password