BMW รถผู้บริหาร ขายถูก พร้อมใช้งานขายด่วน รถผู้บริหาร ถูกสุดคุ้ม สภาพเยี่ยมพร้อมใช้งาน

ยี่ห้อ: BMW 525D f10
เครื่องยนต์ดีเซล 3,000 CC,
จดทะเบียนปี 2011
ระยะทาง: 16xx,xxx KM
สีทอง
ราคา: 890,000 บาท
ติดต่อ: Dash 086-899-1335, LINE ID: aegbkk

♦️ใส่ใจดูแลโดยบริษัท และเข้าศูนย์ BMW เปลี่ยนอะไหล่แท้และใหม่ทุกชิ้นตลอดระยะเวลาเมื่อถึงระยะซ่อมบำรุง
♦️ถูกสุดคุ้ม รถเพิ่งต่อประกันชั้น 1 และทะเบียนรถประจำปี 2563
 Dash (dash) BMW Society #12484 14 มิถุนายน 2563 , 10:57 น.   

 ข้อความที่ 1


 Dash (dash) BMW Society #12484 14 มิถุนายน 2563 11:08 น.


 ข้อความที่ 2


 Dash (dash) BMW Society #12484 14 มิถุนายน 2563 11:08 น.


 ข้อความที่ 3


 Dash (dash) BMW Society #12484 14 มิถุนายน 2563 11:08 น.


 ข้อความที่ 4


 Dash (dash) BMW Society #12484 14 มิถุนายน 2563 11:08 น.


 ข้อความที่ 5


 Dash (dash) BMW Society #12484 14 มิถุนายน 2563 11:08 น.


 ข้อความที่ 6


 Dash (dash) BMW Society #12484 14 มิถุนายน 2563 11:16 น.


 ข้อความที่ 7


 Dash (dash) BMW Society #12484 14 มิถุนายน 2563 11:16 น.


 ข้อความที่ 8


 Dash (dash) BMW Society #12484 14 มิถุนายน 2563 11:16 น.


User Name Password