ขายรถ Alpina 2 คันขาย BMW E34 Touring Alpina B10 3.5/1 Completed Swap รถทะเบียนแท้ออกห้าง ไม่ใช่รถจดประกอบรถสวมรถดัดแปลง เป็น 520 Touring แท้เอามาสับของ Alpina ใส่ทั้งคันยันเครื่อง ของครบสุดๆทั้งเบาะ Recaro Alpina แท้ๆ แบะ OBC Stack ที่หน้าปัด สุดหายาก ทำสี 2K Alpina Blue ลอกถึงเหล็ก ไม่มีผุ ขายเพราะไม่มีที่จอด คุ้มกว่าทำเองแน่นอน (ล้อ Alpina 17" 8.5/9.5 ตรงรุ่น ป้ายทะเบียน งล 89 สับออก)

ราคา 1.39 ล้านบาท

080-9699966
Line ID : 0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 , 20:47 น.   

 ข้อความที่ 1


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:48 น.


 ข้อความที่ 2


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:48 น.


 ข้อความที่ 3


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:48 น.


 ข้อความที่ 4


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:48 น.


 ข้อความที่ 5
Like
 Chart BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:48 น.


 ข้อความที่ 6


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:49 น.


 ข้อความที่ 7


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:49 น.


 ข้อความที่ 8


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:49 น.


 ข้อความที่ 9


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:49 น.


 ข้อความที่ 10


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:49 น.


 ข้อความที่ 11


รถแท้ E36 Cabriolet ตัวเปิดประทุน สับของ Alpina แท้ทั้งคันยันเครื่อง

ราคา 1.59 ล้านบาท เฉพาะรายการของแต่งก็ 5xx,xxx บาทแล้ว

080-9699966
Line ID : 0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:51 น.


 ข้อความที่ 12


รถแท้ E36 Cabriolet ตัวเปิดประทุน สับของ Alpina แท้ทั้งคันยันเครื่อง

ราคา 1.59 ล้านบาท เฉพาะรายการของแต่งก็ 5xx,xxx บาทแล้ว

080-9699966
Line ID : 0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:51 น.


 ข้อความที่ 13


รถแท้ E36 Cabriolet ตัวเปิดประทุน สับของ Alpina แท้ทั้งคันยันเครื่อง

ราคา 1.59 ล้านบาท เฉพาะรายการของแต่งก็ 5xx,xxx บาทแล้ว

080-9699966
Line ID : 0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:51 น.


 ข้อความที่ 14


รถแท้ E36 Cabriolet ตัวเปิดประทุน สับของ Alpina แท้ทั้งคันยันเครื่อง

ราคา 1.59 ล้านบาท เฉพาะรายการของแต่งก็ 5xx,xxx บาทแล้ว

080-9699966
Line ID : 0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:51 น.


 ข้อความที่ 15


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:52 น.


 ข้อความที่ 16


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:52 น.


 ข้อความที่ 17


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:52 น.


 ข้อความที่ 18


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:52 น.


 ข้อความที่ 19


 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 ธันวาคม 2562 20:52 น.


 ข้อความที่ 20
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 1 กุมภาพันธ์ 2563 16:05 น.


User Name Password