ยาง 225/40/18ยาง 225/40/18 ปี 17 ยี่ห้อ Pirelli Dragon

สภาพใหม่ ลงพื้นประมาณ 5000 กม. ดอกเหลือเป็นก้อนๆ

ราคาคู่ละ 3900 บาท

080-9699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 27 สิงหาคม 2562 , 22:18 น.   
 ข้อความที่ 1


ยาง 225/40/18 ปี 17 ยี่ห้อ Pirelli Dragon

สภาพใหม่ ลงพื้นประมาณ 5000 กม. ดอกเหลือเป็นก้อนๆ

ราคาคู่ละ 3900 บาท

080-9699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 27 สิงหาคม 2562 22:21 น.


 ข้อความที่ 2


ยาง 225/40/18 ปี 17 ยี่ห้อ Pirelli Dragon

สภาพใหม่ ลงพื้นประมาณ 5000 กม. ดอกเหลือเป็นก้อนๆ

ราคาคู่ละ 3900 บาท

080-9699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 27 สิงหาคม 2562 22:21 น.


 ข้อความที่ 3


ยาง 225/40/18 ปี 17 ยี่ห้อ Pirelli Dragon

สภาพใหม่ ลงพื้นประมาณ 5000 กม. ดอกเหลือเป็นก้อนๆ

ราคาคู่ละ 3900 บาท

080-9699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 27 สิงหาคม 2562 22:21 น.


 ข้อความที่ 4


ยาง 225/40/18 ปี 17 ยี่ห้อ Pirelli Dragon

สภาพใหม่ ลงพื้นประมาณ 5000 กม. ดอกเหลือเป็นก้อนๆ

ราคาคู่ละ 3900 บาท

080-9699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 27 สิงหาคม 2562 22:21 น.


 ข้อความที่ 5


ยาง 225/40/18 ปี 17 ยี่ห้อ Pirelli Dragon

สภาพใหม่ ลงพื้นประมาณ 5000 กม. ดอกเหลือเป็นก้อนๆ

ราคาคู่ละ 3900 บาท

080-9699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 27 สิงหาคม 2562 22:21 น.


 ข้อความที่ 6
Sold
 Chart BMW Society #4373 6 กันยายน 2562 10:45 น.


User Name Password