ประเภทของวีซ่า (Visa) ไทยประเภทของวีซ่า (Visa) ไทย
รู้หรือไม่ ก่อนที่คนต่างชาติจะเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่า(Visa) จากสถานเอกอัครราชทูตของไทย เพราะถือว่าเป็นเอกสารรับรองการเดินทาง เพื่อเข้าเขตแดนของประเทศ ซึ่งวีซ่าของแต่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็มีหลายรูปแบบ โดยจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ใหญ่ๆ และก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป วันนี้ MR.OOHOO จึงนำข้อมูลสำหรับประเทศไทยมาแบ่งปันทุกท่าน จะมีรูปแบบไหนบ้าง เราไปดูกันครับ
1. การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อเดินทางผ่านราชอาณาจักร เล่นกีฬา หรือเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
2. การตรวจลงตราสำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Tourist Visa)
สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละ 60 วัน
3. การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะมีระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
4. การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)
สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยจำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
5. การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)
สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยจำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
6. การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยจำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเพื่อการอื่นนอกจากการเข้ามาประจำการในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติหน้าที่การทูต หรือกงสุล หรือราชการ ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
7. การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว
สำหรับคนต่างแดนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อน โดยระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ 1 ปี
จากที่ได้อ่านกันมาแล้วจะเห็นว่าประเทศไทยเรานั้นมีการแบ่งประเภทของวีซ่าเป็น 7 ประเภทหลักๆ แต่จะมีย้อยกเว้นสำหรับคนต่างชาติบางสัญชาติ ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากอยู่ในประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว หรือประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย
หากท่านใดที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศก็ควรศึกษาประเภทของวีซ่าประเทศนั้นๆให้ดีก่อนนะครับ แล้วก็อย่าลืมทำประกันเดินทาง เพื่อเซฟความปลอดภัยด้วยครับ ท่านใดไม่รู้จะเริ่มต้นซื้อประกันเดินทางยังไง ก็เข้าไปที่ www.oohoo.io ได้เลยครับ เพราะเป็นประกันออนไลน์ที่ท่านสามารถเปรียบเทียบแผนประกันให้เห็นกันจะๆ แถมยังมีให้ท่านเลือกซื้อทั้งประกันรถยนต์และประกันรถมอเตอร์ไซค์อีกด้วยนะครับ
 yuhoohello (yuhoohelloo) BMW Society #11742 16 August 2019 , 11:31   

User Name Password