ท่านใดใช้ hybrid plugin บ้างครับไม่ทราบว่าท่านใดใช้ 330e หรือรุ่นอื่นที่เป็น hybrid plugin บ้างครับ
อยากทราบว่าใช้ดีมั๊ย มีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครัย
 F (8thwonder) BMW Society #11885 14 August 2019 , 14:13   

User Name Password