ล้อ BBS LM 17" 5x120ล้อแท้ BBS LM 5x120 ใส่ BMW

17 x 8 ET40 ทั้ง 4 วงไม่มียาง

ราคา 48,000 บาท

0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 25 กรกฎาคม 2562 , 06:40 น.   
 ข้อความที่ 1
Sold
 Chart BMW Society #4373 6 กันยายน 2562 10:45 น.


User Name Password