ล้อ F10 351M 19" หน้า 8.5 หลังล้อ BMW M sport 19" ใส่ F10 F30 Z4 E46 E90

19x8.5 et33
19x9.0 et44

ล้อญี่ปุ่นไม่เคยใช้ในไทย ไม่คดไม่ดุ้งไม่ซ่อมไม่แตกร้าวสีเดิมๆ มีรอยเบียดขอบ 1 วงตามรูป ที่เหลือสวยๆ

ราคา 46,900 บาท ไม่มีฝา

0809699966

 Chart (Chart) BMW Society #4373 5 March 2019 , 15:59   

  1

Sold

 Chart BMW Society #4373 24 April 2019 20:35


User Name Password