อุปกรณ์รบกวนกล้องจับความเร็ว .จากสำนักข่าวต่างประเทศ
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6691991/Michael-Twizell-Dewsbury-jailed-tricking-speed-cameras-jamming-device-BMW.html
 Tt (Tt Government) BMW Society #10426 12 กุมภาพันธ์ 2562 , 00:12 น.   
 ข้อความที่ 1


ผิดกฎหมาย โดนจับเรียบร้อย
 Tt Government BMW Society #10426 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:13 น.


 ข้อความที่ 2


ผิดกฎหมาย โดนจับเรียบร้อย
 Tt Government BMW Society #10426 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:13 น.


 ข้อความที่ 3


ผิดกฎหมาย โดนจับเรียบร้อย
 Tt Government BMW Society #10426 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:13 น.


 ข้อความที่ 4


ติดใต้ทะเบียน
 Tt Government BMW Society #10426 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:14 น.


User Name Password