525D เต็มถังวิ่งได้เท่าไหร่F10 525D เต็มถังวิ่งได้เฉลี่ยประมากี่ กม.ครับ
ระหว่าง 520 กับ 525 ตัวไหนปรัหยัดกว่ากัน
 Kao (chan_kanok) BMW Society #957 6 ตุลาคม 2561 , 22:43 น.   
 ข้อความที่ 1
ด้านความประหยัด 2 รุ่นนี้ไม่ได้หนีกันครับ ถ้าเอาประหยัดแน่ๆ 520d ก็คงประหยัดกว่า ... แต่เล็กน้อยเท่านั้น (อันนี้ผมเทียบ 525d ในรูปแบบเครื่อง 4 สูบนะครับ มันจะมี 525d ที่เป็น 6 สูบด้วย)

เคยขับในความเร็วไม่มากนัก (110 Km/H) ก็ทำได้ราวๆ 18 Km/L ใน 525d ซึ่งผมก็ทำ 520d ได้เท่าๆกันไม่หนีกันมาก แต่ถ้ากดหนักๆ 525d ก็กินกว่าครับ แน่นอน ... มันแรงกว่านี่นา
 Bank (XolutionX) BMW Society #935 18 ตุลาคม 2561 08:52 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 VIP_WALD BMW Society #3285 12 ธันวาคม 2561 01:56 น.


User Name Password