หลังคาน้ำซึมขอข้อมูลสมาชิกครับ
ใช้ E93 มาประมาณ 5-6 ปีแล้ว ปกติจะพยายามเปิดหลังคา อาทิตย์ละครั้ง จอดเปิดไว้เฉยๆ รถไม่ค่อยได้ใช้
ช่วงนี้ฝนตก บางครั้งเอาออกมาวิ่งบ้างเกิดอาการน้ำซึมเข้ามา ใครพอแนะนำวิธีแก้ไขได้บ้างครับ
 Essueko (Essueko) BMW Society #11382 24 กันยายน 2561 , 11:29 น.   
 ข้อความที่ 1


 Essueko (Essueko) BMW Society #11382 24 กันยายน 2561 11:34 น.


 ข้อความที่ 2


 Essueko (Essueko) BMW Society #11382 24 กันยายน 2561 11:34 น.


 ข้อความที่ 3


 Essueko (Essueko) BMW Society #11382 24 กันยายน 2561 11:34 น.


 ข้อความที่ 4


 Essueko (Essueko) BMW Society #11382 24 กันยายน 2561 11:34 น.


 ข้อความที่ 5


 Essueko (Essueko) BMW Society #11382 24 กันยายน 2561 11:34 น.


 ข้อความที่ 6


 Essueko (Essueko) BMW Society #11382 24 กันยายน 2561 11:34 น.


 ข้อความที่ 7


 Essueko (Essueko) BMW Society #11382 24 กันยายน 2561 11:36 น.


 ข้อความที่ 8


ของผมก็ซึมตรงเสา A ยังหาร้านแก้ไขไม่ไดเหมือนกัน

สมาชิกท่านใดมี ร้านรู้จักหรือแนะนำ กันมาได้เลยนะครับ
 v_cool11 BMW Society #121 28 พฤศจิกายน 2561 20:41 น.


User Name Password