E90 มีคราบน้ำมันเครื่องรั่วE90 มีคราบน้ำมันรั่ว ลงมาที่กันแคล้ง แก้ยังไงครับ
 Panuwat (Panuwat8270) BMW Society #11318 26 สิงหาคม 2561 , 22:09 น.   
 ข้อความที่ 1
หาตำแหน่งที่รั่วก่อนครับ
เช่น ดูจากประเก็นฝาครอบวาล์ว, ท่อหายใจของเครื่อง
จุดต่าง ๆ ที่มีไอน้ำมันเครื่องผ่าน ไล่ลงมาจนถึงประเก็นก้นอ่าง
ถ้ารั่วฝาครอบวาล์ว ก็เปลี่ยนประเก็นใหม่
ถ้ารั่วตามท่อไอน้ำมัน ก็เปลี่ยนท่อใหม่
ถ้ารั่วที่ก้นอ่าง ก็พิจารณาว่า เปลี่ยนใหม่ลำบากมากไหม
ถ้าลำบากก็ ใช้น้ำมันเครื่องที่มีส่วนผสมตัวช่วยขยายซีล
เช่น เชล์ หรือ วาวโวลีน High Mileage
ก็พอช่วยได้ หรือ น้ำยาช่วยกันซึมเช่น ของ Liqui Moly
ซึ่งอาจช่วยได้ หรือไม่ได้ แล้วแต่ปริมาณการรั่วซึม หรือ ตำแหน่งที่ซึม
แต่ สุดท้ายเลย ก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อแก้ปัญหาแบบถาวรครับ
 178 BMW Society #178 27 สิงหาคม 2561 09:10 น.


User Name Password