ประตูมีเสียงประตูมีเสียงกอปแก็ป แก้อย่างไรดี
 kitiphan (Kitiphan) BMW Society #11148 9 กรกฎาคม 2561 , 14:38 น.   
 ข้อความที่ 1
ลองพยามฟังดูว่าเสียงมาจอกขอบประตูตรงยาง หรือมาจากด้านในรถพวกมือจับ แผงประตูด้านใน
ถ้ามาจากขอบๆประตู เข้าศูนย์แปะเทปใสรอบกรอบประตู (มีBSI ทำฟรี) ไม่งั้นก็สี่พันกว่าๆ
ถ้ามาจากด้านในรถ อาจจะมีตัวยึดแผงหักหรือประกอบไม่ดี ต้องเปิดออกมาประกอบใหม่ดู
หรือมาจากหัวล็อกประตู (ที่มันขึ้นลงเวลากดล็อก) มันกระทบกับขอบมัน ก็จะมีเสียงแกกๆสั่นๆ ลองดูครับ
 watfishoo BMW Society #10314 23 กรกฎาคม 2561 22:48 น.


User Name Password