ไฟโชว์ SUSPN LEVELINGE34 ไฟโชว์ SUSPN LEVELING คืออะไรครับ
 Roger (Roger) BMW Society #11126 23 มิถุนายน 2561 , 14:00 น.   

 ข้อความที่ 1


ระดับความสูงต่ำของโช๊คหลังไม่เท่ากัน ถ้าเป็น Touring ก็เกิดจากเซ็นเซอร์ ปรับระดับซ้ายขวา (รูปที่ 1/2)ของโช็คมีปัญหา แต่ถ้ารถคันนั้นไม่มีระบบโช๊คที่เป็น Hydrualic Balance ก็น่าจะเกิดจากกล่อง CCM Check Control (รูป3) เพี้ยน ก็ลองดับเครื่องแล้วลองสตาร์ทดูใหม่ ว่าหายหรือไม่ ถ้าหายก็จบ ถ้าไม่หายก็ลองหาซื้อ CCM มาลองเปลี่ยนดู ผมมีให้ลองนะ เผื่อสนใจ
 E34 (ผู้พัน) BMW Society #8212 23 มิถุนายน 2561 18:53 น.


 ข้อความที่ 2


ระดับความสูงต่ำของโช๊คหลังไม่เท่ากัน ถ้าเป็น Touring ก็เกิดจากเซ็นเซอร์ ปรับระดับซ้ายขวา (รูปที่ 1/2)ของโช็คมีปัญหา แต่ถ้ารถคันนั้นไม่มีระบบโช๊คที่เป็น Hydrualic Balance ก็น่าจะเกิดจากกล่อง CCM Check Control (รูป3) เพี้ยน ก็ลองดับเครื่องแล้วลองสตาร์ทดูใหม่ ว่าหายหรือไม่ ถ้าหายก็จบ ถ้าไม่หายก็ลองหาซื้อ CCM มาลองเปลี่ยนดู ผมมีให้ลองนะ เผื่อสนใจ
 E34 (ผู้พัน) BMW Society #8212 23 มิถุนายน 2561 18:53 น.


 ข้อความที่ 3


ระดับความสูงต่ำของโช๊คหลังไม่เท่ากัน ถ้าเป็น Touring ก็เกิดจากเซ็นเซอร์ ปรับระดับซ้ายขวา (รูปที่ 1/2)ของโช็คมีปัญหา แต่ถ้ารถคันนั้นไม่มีระบบโช๊คที่เป็น Hydrualic Balance ก็น่าจะเกิดจากกล่อง CCM Check Control (รูป3) เพี้ยน ก็ลองดับเครื่องแล้วลองสตาร์ทดูใหม่ ว่าหายหรือไม่ ถ้าหายก็จบ ถ้าไม่หายก็ลองหาซื้อ CCM มาลองเปลี่ยนดู ผมมีให้ลองนะ เผื่อสนใจ
 E34 (ผู้พัน) BMW Society #8212 23 มิถุนายน 2561 18:53 น.


 ข้อความที่ 4
ขอบคุณครับ
 Roger BMW Society #11126 24 มิถุนายน 2561 00:05 น.


 ข้อความที่ 5
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 7 กรกฎาคม 2561 20:28 น.


User Name Password