จอเดิมดูหนังฟังเพลงกับS6และG30จอมากับรถเดิมๆ ของรถ BMW S6และG30
ใส่อินเตอร์เฟส AV IN สู่จอเดิมมากับรถ
ใส่จูนเนอร์ ทีวี ดิจิตอล(ดูทีวีภาดพื้นดินคมชัดสูงจากสถานีส่ง)
และ Air Mirroing(ภาพเสียงจากมือถือทุกลูกเล่นสู่จอแบบไร้สาย)
ใส่แอมป์พร้อมโปรเซ๊ทเซอร์ในตัว
ขับลำโพงหน้าและหลังกับSUB8"ใต้เก้าอี้2ดอก
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 , 13:17 น.   

 ข้อความที่ 1


.
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:22 น.


 ข้อความที่ 2


.
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:22 น.


 ข้อความที่ 3


.
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:22 น.


 ข้อความที่ 4


.
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:22 น.


 ข้อความที่ 5


.
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:22 น.


 ข้อความที่ 6


จอมากับรถเดิมๆ ของรถ BMW S6และG30
ใส่อินเตอร์เฟส AV IN สู่จอเดิมมากับรถ
ใส่จูนเนอร์ ทีวี ดิจิตอล(ดูทีวีภาดพื้นดินคมชัดสูงจากสถานีส่ง)
และ Air Mirroing(ภาพเสียงจากมือถือทุกลูกเล่นสู่จอแบบไร้สาย)
จอหลัง10.6นิ้วแอนดรอยส์เล่นอิสระแต่ละตัว
ใส่แอมป์พร้อมโปรเซ๊ทเซอร์ในตัว
ขับลำโพงหน้าและหลังกับSUB8"ใต้เก้าอี้2ดอก
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:29 น.


 ข้อความที่ 7


จอมากับรถเดิมๆ ของรถ BMW S6และG30
ใส่อินเตอร์เฟส AV IN สู่จอเดิมมากับรถ
ใส่จูนเนอร์ ทีวี ดิจิตอล(ดูทีวีภาดพื้นดินคมชัดสูงจากสถานีส่ง)
และ Air Mirroing(ภาพเสียงจากมือถือทุกลูกเล่นสู่จอแบบไร้สาย)
จอหลัง10.6นิ้วแอนดรอยส์เล่นอิสระแต่ละตัว
ใส่แอมป์พร้อมโปรเซ๊ทเซอร์ในตัว
ขับลำโพงหน้าและหลังกับSUB8"ใต้เก้าอี้2ดอก
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:29 น.


 ข้อความที่ 8


จอมากับรถเดิมๆ ของรถ BMW S6และG30
ใส่อินเตอร์เฟส AV IN สู่จอเดิมมากับรถ
ใส่จูนเนอร์ ทีวี ดิจิตอล(ดูทีวีภาดพื้นดินคมชัดสูงจากสถานีส่ง)
และ Air Mirroing(ภาพเสียงจากมือถือทุกลูกเล่นสู่จอแบบไร้สาย)
จอหลัง10.6นิ้วแอนดรอยส์เล่นอิสระแต่ละตัว
ใส่แอมป์พร้อมโปรเซ๊ทเซอร์ในตัว
ขับลำโพงหน้าและหลังกับSUB8"ใต้เก้าอี้2ดอก
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:29 น.


 ข้อความที่ 9


จอมากับรถเดิมๆ ของรถ BMW S6และG30
ใส่อินเตอร์เฟส AV IN สู่จอเดิมมากับรถ
ใส่จูนเนอร์ ทีวี ดิจิตอล(ดูทีวีภาดพื้นดินคมชัดสูงจากสถานีส่ง)
และ Air Mirroing(ภาพเสียงจากมือถือทุกลูกเล่นสู่จอแบบไร้สาย)
จอหลัง10.6นิ้วแอนดรอยส์เล่นอิสระแต่ละตัว
ใส่แอมป์พร้อมโปรเซ๊ทเซอร์ในตัว
ขับลำโพงหน้าและหลังกับSUB8"ใต้เก้าอี้2ดอก
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:29 น.


 ข้อความที่ 10


จอมากับรถเดิมๆ ของรถ BMW S6และG30
ใส่อินเตอร์เฟส AV IN สู่จอเดิมมากับรถ
ใส่จูนเนอร์ ทีวี ดิจิตอล(ดูทีวีภาดพื้นดินคมชัดสูงจากสถานีส่ง)
และ Air Mirroing(ภาพเสียงจากมือถือทุกลูกเล่นสู่จอแบบไร้สาย)
จอหลัง10.6นิ้วแอนดรอยส์เล่นอิสระแต่ละตัว
ใส่แอมป์พร้อมโปรเซ๊ทเซอร์ในตัว
ขับลำโพงหน้าและหลังกับSUB8"ใต้เก้าอี้2ดอก
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:29 น.


 ข้อความที่ 11


..
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:32 น.


 ข้อความที่ 12


...
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:43 น.


 ข้อความที่ 13


...
 s5 BMW Society #5 1 มิถุนายน 2561 13:43 น.


 ข้อความที่ 14
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 1 มิถุนายน 2561 15:00 น.


 ข้อความที่ 15
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 7 มิถุนายน 2561 10:09 น.


User Name Password