รถขึ้นแบบนี้คือไรอะคะรถขึ้นแบบนี้คือไรอะคะ

 AnnySP BMW Society #4112 29 March 2018 , 10:06   

  1

น้ำมันเครื่องขาดครับ
ควรเอารถเข้าตรวจเช็คศูนย์/อู่ใกล้บ้านครับ
ถ้ายังมี bsi เข้าศูนย์ครับ

 bmwsalapao BMW Society #734 29 March 2018 10:10


  2

ตรวจระดับน้ำมันเครื่องครับ

 JanAumNK BMW Society #7 29 March 2018 10:10


  3

ลองเติมพร่องเองก็ได้ครับ

จากระดับต่ำสุดที่โชวในใมล์ ถึง Full มีค่าราว1ลิตรครับ

 Tae BMW Society #60 29 March 2018 19:45


  4

เช็ค ด้วยว่าเลยเวลาเปลี่ยนนำมันเครื่องแล้วหรือยัง เพราะถ้าเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลา ไม่น่าจะมีโชว์แบบนี้นะครับ

 Tt Government BMW Society #10426 31 March 2018 23:15


  5

Like

 freetop4430 BMW Society #3827 7 June 2018 10:26


User Name Password