จุดบอดของรถใหญ่รถเล็กควรระวัง!จุดบอดของรถใหญ่...ที่รถเล็กพึงระวัง!!!

 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 , 13:46   

  1

1.

 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 13:53


  2

2.

 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 13:55


  3

3.

 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 13:57


  4

4.

 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 14:00


  5

5.

 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 14:05


  6

กระบะยกสูงก็เป็นครับ
หรือ SUV ก็เป็นครับ
อาจจะมุมไม่บอดมากเท่า
ระมัดระวังกันด้วย

 178 BMW Society #178 27 March 2018 14:39


  7


 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 27 March 2018 23:07


  8

Like

 catper BMW Society #8857 30 March 2018 09:22


  9

Like

 Topkung BMW Society #7170 2 April 2018 13:41


  10

Thank You

 ghip BMW Society #1541 5 April 2018 14:32


  11

Like

 freetop4430 BMW Society #3827 7 June 2018 10:28


User Name Password