จุดบอดของรถใหญ่รถเล็กควรระวัง!จุดบอดของรถใหญ่...ที่รถเล็กพึงระวัง!!!
 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 , 13:46   

  1
1.
 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 13:53


  2
2.
 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 13:55


  3
3.
 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 13:57


  4
4.
 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 14:00


  5
5.
 สดุดี BMW Society #3379 27 March 2018 14:05


  6
กระบะยกสูงก็เป็นครับ
หรือ SUV ก็เป็นครับ
อาจจะมุมไม่บอดมากเท่า
ระมัดระวังกันด้วย
 178 BMW Society #178 27 March 2018 14:39


  7
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 27 March 2018 23:07


  8
Like
 catper BMW Society #8857 30 March 2018 09:22


  9
Like
 Topkung BMW Society #7170 2 April 2018 13:41


  10
Thank You
 ghip BMW Society #1541 5 April 2018 14:32


  11
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 7 June 2018 10:28


User Name Password