ก้านไฟเลี้ยวเพิ่งเปลี่ยนจากF30 มาเป็นG30
รู้สึกไม่ชอบก้านไฟเลี้ยว G30เลย
ไม่ smooth เท่าF30
ตอนที่ต้องปัดให้เกิน resistance
เพื่อให้ไฟค้าง ไม่ใช่แค่3ครั้ง
ก็รู้สึก ก๊องแก๊ง ยังไงไม่รู้ เหมือนเฟืองจะหัก จะแตก
ของF30 ดูลื่น smooth กว่า
ใครรู้สึกบ้าง ผมเป็นคนเดียว?

 Kanin  BMW Society #10568 17 March 2018 , 13:29   

User Name Password