G30 530e Type 1 และ Type 2ระหว่าง G30 530e Type 1 และ Type 2 มันต่างกันตรงไหนบ้างครับ กำลังจะตัดสินใจ
Type 1 ได้รถเร็วกว่าครับ แต่หากเอา Type 2 อาจจะใช้เวลาถึงสิ้นเดือน
 morphues (morphuesor) BMW Society #10766 10 March 2018 , 07:37   

  1
ต่างกันที่ปลั๊กที่ตัวรถครับ โดยการชาร์จไฟทำงานเหมือนกันทั้ง Type 1 และ Type 2
 O (mail2opas) BMW Society #1599 29 March 2018 14:09


User Name Password