เข้าเกียร์ N->D D->N มีเสียงเพื่อน ๆ ที่ใช้ F30 ไม่ทราบตอนเข้าเกียร์ N->D D->N มีเสียงจื๊ด ๆ สั้น ๆ คล้าย ๆ ตอน Load แผ่น CD แต่ตอนเกียร์ N->R R->N เงียบกริบไม่มีเสียงเลย อันนี้ถือว่าปกติไหมครับ
 oppalek (oppalek) BMW Society #10458 5 มกราคม 2561 , 16:13 น.   

User Name Password