ถ้าจะหา 850i มาไว้ใช้.......ถ้าจะหา 850i มาไว้ใช้ตอนนี้ อะไหล่จะหายากมั้ยแล้วค่าซ่อมบำรุงจะแพงกว่า BM รุ่นเก่าๆที่อายุ เท่าๆกันหรือไม่คับ
 holm (dr.holm) BMW Society #10179 12 September 2017 , 16:53   

  1
Thank You
 kumnuan BMW Society #979 17 September 2017 18:32


User Name Password