BMW Xpo 2017 @ Central WorldBMW ประเทศไทย จัดงาน BMW Xpo 2017 ณ ศูนย์การค้า Central World
ซึ่ง Hilight ในงาน ได้แก่ BMW M4 DTM Champion Edition และ BMW i8 Protonic Frozen Black
และมีการจัดแสดงรถยนต์ BMW เกือบทุกรุ่น พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ เมื่อจองรถ ภายในงาน
โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7 - 10 กันยายน ศกนี้ และวันนี้ BMW Society มีภาพบรรยากาศ
งานวันแรก มาฝากเพื่อนสมาชิก ขอเชิญ ชมภาพกันได้เลยครับ
 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 , 23:49   

(1) 2


  1


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:52


  2


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:52


  3


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:52


  4


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:52


  5


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:52


  6


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:53


  7


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:53


  8


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:53


  9


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:53


  10


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:53


  11


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:53


  12


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:53


  13


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:53


  14


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:56


  15


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:56


  16


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:56


  17


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:56


  18


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:56


  19


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:57


  20


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:59


  21


 
 Jack BMW Society #1 7 September 2017 23:59


  22


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:00


  23


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:00


  24


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:00


  25
Like
 234 BMW Society #234 8 September 2017 00:00


  26


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:00


  27


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:00


  28


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:00


  29


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:01


  30


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:01


  31


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:02


  32


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:02


  33


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:02


  34


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:02


  35


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:02


  36


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:03


  37


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:03


  38


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:03


  39


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:03


  40


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:03


  41


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:04


  42


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:04


  43


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:04


  44


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:04


  45


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:04


  46


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:05


  47


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:05


  48


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:05


  49


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:05


  50


 
 Jack BMW Society #1 8 September 2017 00:05


(1) 2

User Name Password