ซ่อมแอร์BMW X1 แอร์เย็นน้อยBMW X1แอร์มีกลิ่นอับ แอร์เย็นน้อยลง ช่องลมแอร์คู่กลาง ซ้านและขวาเย็นไม่เท่ากัน อาการนี้ ต้องรื้อคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมาล้างและเช็คหารั่วที่ตัวคอยล์เย็น ล้างเคสเปลือกตู้แอร์ พร้อมทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อม จับsetด้วยเครื่องมือมาตรฐานหลังปนระกอบเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 , 16:31   

  1


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 16:33


  2


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 16:33


  3


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 16:33


  4


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 16:33


  5


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 16:33


  6


ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ มาตรฐานDENSOประเทศไทย StarAirSound
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 16:34


  7


ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ มาตรฐานDENSOประเทศไทย StarAirSound
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 16:34


  8


ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ มาตรฐานDENSOประเทศไทย StarAirSound
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 16:34


  9


ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ มาตรฐานDENSOประเทศไทย StarAirSound
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 September 2017 16:34


  10
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 6 September 2017 19:31


  11
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 8 September 2017 07:10


  12
Like
 s5 BMW Society #5 8 September 2017 17:57


User Name Password