ซ่อมแอร์BMW X1 แอร์เย็นน้อยBMW X1แอร์มีกลิ่นอับ แอร์เย็นน้อยลง ช่องลมแอร์คู่กลาง ซ้านและขวาเย็นไม่เท่ากัน อาการนี้ ต้องรื้อคอนโซล เอาsetตู้แอร์ ออกมาล้างและเช็คหารั่วที่ตัวคอยล์เย็น ล้างเคสเปลือกตู้แอร์ พร้อมทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อม จับsetด้วยเครื่องมือมาตรฐานหลังปนระกอบเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 , 16:31 น.   

 ข้อความที่ 1


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 16:33 น.


 ข้อความที่ 2


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 16:33 น.


 ข้อความที่ 3


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 16:33 น.


 ข้อความที่ 4


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 16:33 น.


 ข้อความที่ 5


ถอดประกอบเรียบร้อย เครื่องมือมาตรฐาน งานมาจรฐาน วันเดียวเสร็จ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 16:33 น.


 ข้อความที่ 6


ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ มาตรฐานDENSOประเทศไทย StarAirSound
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 16:34 น.


 ข้อความที่ 7


ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ มาตรฐานDENSOประเทศไทย StarAirSound
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 16:34 น.


 ข้อความที่ 8


ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ มาตรฐานDENSOประเทศไทย StarAirSound
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 16:34 น.


 ข้อความที่ 9


ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ มาตรฐานDENSOประเทศไทย StarAirSound
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 6 กันยายน 2560 16:34 น.


 ข้อความที่ 10
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 6 กันยายน 2560 19:31 น.


 ข้อความที่ 11
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 8 กันยายน 2560 07:10 น.


 ข้อความที่ 12
Like
 s5 BMW Society #5 8 กันยายน 2560 17:57 น.


User Name Password