ซ่อมแอร์รถPORSCHE HYBRID#ซ่อมแอร์รถยนต์Porsche cayenns ไฮบริด
แอร์เย็นน้อย
แก้ด้วยการทำพื้นฐานของระบบแอร์ให้ดีที่สุด ล้างตู้แอร์ ทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อม
เพื่อชดเชยการต้องเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
ผลออกมาแอร์เย็น ลมแรง ลมสะอาด ตามมาตรฐานปอเช่
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 , 15:01 น.   

 ข้อความที่ 1


ทำการถอดประกอบ เพื่อเอาsetตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาดทั้งหมด พร้อม ทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อมทั้งหมด ให้ครบและเป็นไปตามมาตรฐานของระบบแอร์ของPorsche ตอนป้ายแดง
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:04 น.


 ข้อความที่ 2


ทำการถอดประกอบ เพื่อเอาsetตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาดทั้งหมด พร้อม ทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อมทั้งหมด ให้ครบและเป็นไปตามมาตรฐานของระบบแอร์ของPorsche ตอนป้ายแดง
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:04 น.


 ข้อความที่ 3


ทำการถอดประกอบ เพื่อเอาsetตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาดทั้งหมด พร้อม ทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อมทั้งหมด ให้ครบและเป็นไปตามมาตรฐานของระบบแอร์ของPorsche ตอนป้ายแดง
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:04 น.


 ข้อความที่ 4


ทำการถอดประกอบ เพื่อเอาsetตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาดทั้งหมด พร้อม ทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อมทั้งหมด ให้ครบและเป็นไปตามมาตรฐานของระบบแอร์ของPorsche ตอนป้ายแดง
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:04 น.


 ข้อความที่ 5


ทำการถอดประกอบ เพื่อเอาsetตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาดทั้งหมด พร้อม ทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อมทั้งหมด ให้ครบและเป็นไปตามมาตรฐานของระบบแอร์ของPorsche ตอนป้ายแดง
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:04 น.


 ข้อความที่ 6


ที่ ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ StarAirSound(สตาร์แอร์ซาวด์) ของเรา
แยกเครื่องมือ เติมน้ำยา น้ำมันคอม ฟัดชิ่งระบบ สำหรับรถที่เป็น "ระบบ ไฮบริด HYBRID" โดยเฉพาะ
ทำให้ไม่มีการ เจือปน ของระบบน้ำยาแอร์ระหว่าง แบบปกติทั่วไป กับ ระบบ ไฮบริด
เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ DENSO ประเทศไทย
"เราคือ มาตรฐาน"
"มาStarAirSoundวันเดียวเสร็จ"
083-9990967
ตั้ง อยู่ต้นซอยลาดพร้าว 71
StarAirSound ไม่มีสาขาที่อื่นที่ใด(ในตอนนี้)
ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:05 น.


 ข้อความที่ 7


ที่ ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ StarAirSound(สตาร์แอร์ซาวด์) ของเรา
แยกเครื่องมือ เติมน้ำยา น้ำมันคอม ฟัดชิ่งระบบ สำหรับรถที่เป็น "ระบบ ไฮบริด HYBRID" โดยเฉพาะ
ทำให้ไม่มีการ เจือปน ของระบบน้ำยาแอร์ระหว่าง แบบปกติทั่วไป กับ ระบบ ไฮบริด
เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ DENSO ประเทศไทย
"เราคือ มาตรฐาน"
"มาStarAirSoundวันเดียวเสร็จ"
083-9990967
ตั้ง อยู่ต้นซอยลาดพร้าว 71
StarAirSound ไม่มีสาขาที่อื่นที่ใด(ในตอนนี้)
ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:05 น.


 ข้อความที่ 8


ที่ ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ StarAirSound(สตาร์แอร์ซาวด์) ของเรา
แยกเครื่องมือ เติมน้ำยา น้ำมันคอม ฟัดชิ่งระบบ สำหรับรถที่เป็น "ระบบ ไฮบริด HYBRID" โดยเฉพาะ
ทำให้ไม่มีการ เจือปน ของระบบน้ำยาแอร์ระหว่าง แบบปกติทั่วไป กับ ระบบ ไฮบริด
เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ DENSO ประเทศไทย
"เราคือ มาตรฐาน"
"มาStarAirSoundวันเดียวเสร็จ"
083-9990967
ตั้ง อยู่ต้นซอยลาดพร้าว 71
StarAirSound ไม่มีสาขาที่อื่นที่ใด(ในตอนนี้)
ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:05 น.


 ข้อความที่ 9


ที่ ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ StarAirSound(สตาร์แอร์ซาวด์) ของเรา
แยกเครื่องมือ เติมน้ำยา น้ำมันคอม ฟัดชิ่งระบบ สำหรับรถที่เป็น "ระบบ ไฮบริด HYBRID" โดยเฉพาะ
ทำให้ไม่มีการ เจือปน ของระบบน้ำยาแอร์ระหว่าง แบบปกติทั่วไป กับ ระบบ ไฮบริด
เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ DENSO ประเทศไทย
"เราคือ มาตรฐาน"
"มาStarAirSoundวันเดียวเสร็จ"
083-9990967
ตั้ง อยู่ต้นซอยลาดพร้าว 71
StarAirSound ไม่มีสาขาที่อื่นที่ใด(ในตอนนี้)
ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:05 น.


 ข้อความที่ 10


ที่ ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์ StarAirSound(สตาร์แอร์ซาวด์) ของเรา
แยกเครื่องมือ เติมน้ำยา น้ำมันคอม ฟัดชิ่งระบบ สำหรับรถที่เป็น "ระบบ ไฮบริด HYBRID" โดยเฉพาะ
ทำให้ไม่มีการ เจือปน ของระบบน้ำยาแอร์ระหว่าง แบบปกติทั่วไป กับ ระบบ ไฮบริด
เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ DENSO ประเทศไทย
"เราคือ มาตรฐาน"
"มาStarAirSoundวันเดียวเสร็จ"
083-9990967
ตั้ง อยู่ต้นซอยลาดพร้าว 71
StarAirSound ไม่มีสาขาที่อื่นที่ใด(ในตอนนี้)
ศูนย์ซ่อมแอร์รถยนต์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:05 น.


 ข้อความที่ 11


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:06 น.


 ข้อความที่ 12


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:06 น.


 ข้อความที่ 13


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:06 น.


 ข้อความที่ 14


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 21 สิงหาคม 2560 15:06 น.


 ข้อความที่ 15
Like
 s5 BMW Society #5 21 สิงหาคม 2560 18:41 น.


 ข้อความที่ 16
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 22 สิงหาคม 2560 15:07 น.


 ข้อความที่ 17
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 23 สิงหาคม 2560 07:09 น.


 ข้อความที่ 18
Like
 Putto BMW Society #5753 23 สิงหาคม 2560 16:54 น.


 ข้อความที่ 19
like
 
 kcc (KCC) BMW Society #10212 26 สิงหาคม 2560 08:54 น.


User Name Password