ลอง coding เองขำๆ



Coding ง่ายๆที่ทำไว้

- Fog Light เปิดตามข้างที่รถเลี้ยว
- Fog Light เปิดตาม Welcome Light
- เปิดไฟ LED ใต้มือจับเวลาถอยหลัง
- เปลี่ยนเริ่มหน้าจอ idrive เป็น ///M หรือ BMW i
- เปลี่ยน Logo eDrive เป็น M Performance
- เพิ่ม ตัวบอกความเร็ว digital บนหน้าปัด BC
- ปิดเตือนเข็มขัดนิรภัย
- จำค่าแอร์และอากาศหมุนเวียน
- เปลี่ยน Sport Display จากสีแดงเป็นเทา
- ปลดล็อก DVD ได้ถึงแค่ 63km น่ะครับ
- เปิดมุมกล้องหลังแบบ Towbar Zoom
- เปิดระบบ Screen Mirroring
- Active ระบบ Easy Entry

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1730885336939257&set=pcb.1934425956830467&type=3
 Chai (tbog_chai) BMW Society #9658 10 สิงหาคม 2560 , 09:22 น.   




User Name Password