E90 พวงมาลัยหนักเป็นทุกคันมั้ยครับ
 อมร (2371) BMW Society #2371 4 สิงหาคม 2560 , 12:09 น.   
 ข้อความที่ 1
ตระกูล e9x นี่พวงมาลัยหนักเกือบสุด ของ BMW ครับ
แต่ผมชอบครับ... ไม่ชอบ พวงมาลัยไฟฟ้าของรุ่นหลังๆเลย
 RV (RV) BMW Society #6600 9 สิงหาคม 2560 10:33 น.


 ข้อความที่ 2
I second that...Heavier the better...
 Vorasingh BMW Society #4402 12 สิงหาคม 2560 14:30 น.


User Name Password