ออกกำลังกายกันอยากให้เพื่อน ๆ BMS อย่ามัวแต่ขับ BMW โดยไม่มีเวลาออกกำลังกายนะครับ เช่น ซื้อจักรยานมาปั่น
เดิน, วิ่ง, แบตมินตัน, บาส, ฟุตบอลหรืออื่น ๆ เอาที่ถนัดและอยากเล่น สัปดาห์ละ 1-2 วัน ก็ดีนะครับ
 Friend406 BMW Society #5533 19 กรกฎาคม 2560 , 10:53 น.   

 ข้อความที่ 1
Like
 s5 BMW Society #5 19 กรกฎาคม 2560 16:23 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 19 กรกฎาคม 2560 21:56 น.


 ข้อความที่ 3
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 20 กรกฎาคม 2560 07:09 น.


User Name Password