PORSHEแอร์มีฟองน้ำหลุดมาตามช่องลมรถ PORSCHE ชอบมีอาการแอร์เย็น แต่เมื่อเปิดลมแอร์ จะมีฟองน้ำหลุดลุ่ย ออกมาตามช่องลมแอร์ มาสตาร์แอร์ซาวด์ วันเดียวเสร็จครับ งานมาตรฐาน
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 , 08:39 น.   

 ข้อความที่ 1


ถอดประกอบคอนโซล เอาตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาด และ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อมให้ใหม่หมด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:41 น.


 ข้อความที่ 2


ถอดประกอบคอนโซล เอาตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาด และ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อมให้ใหม่หมด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:41 น.


 ข้อความที่ 3


ถอดประกอบคอนโซล เอาตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาด และ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อมให้ใหม่หมด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:41 น.


 ข้อความที่ 4


ถอดประกอบคอนโซล เอาตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาด และ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อมให้ใหม่หมด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:41 น.


 ข้อความที่ 5


ถอดประกอบคอนโซล เอาตู้แอร์ออกมา ล้างทำความสะอาด และ ทำฟองน้ำในจุดที่เสื่อมให้ใหม่หมด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:41 น.


 ข้อความที่ 6


งานถอดประกอบมาตรฐาน งานระวังสีและภายในรถ มาตรฐาน การตรงต่อเวลา มาตรฐาน เพราะผมคือ สตาร์แอร์ซาวด์ ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:44 น.


 ข้อความที่ 7


งานถอดประกอบมาตรฐาน งานระวังสีและภายในรถ มาตรฐาน การตรงต่อเวลา มาตรฐาน เพราะผมคือ สตาร์แอร์ซาวด์ ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:44 น.


 ข้อความที่ 8


งานถอดประกอบมาตรฐาน งานระวังสีและภายในรถ มาตรฐาน การตรงต่อเวลา มาตรฐาน เพราะผมคือ สตาร์แอร์ซาวด์ ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:44 น.


 ข้อความที่ 9


งานถอดประกอบมาตรฐาน งานระวังสีและภายในรถ มาตรฐาน การตรงต่อเวลา มาตรฐาน เพราะผมคือ สตาร์แอร์ซาวด์ ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:44 น.


 ข้อความที่ 10


งานถอดประกอบมาตรฐาน งานระวังสีและภายในรถ มาตรฐาน การตรงต่อเวลา มาตรฐาน เพราะผมคือ สตาร์แอร์ซาวด์ ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 8 มิถุนายน 2560 08:44 น.


 ข้อความที่ 11
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 11 มิถุนายน 2560 13:42 น.


 ข้อความที่ 12
Like
 AUDI BMW Society #4454 17 กรกฎาคม 2560 21:24 น.


User Name Password