BEHIND THE SCENEเพราะเรื่องเบรคเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกเฉพาะของแท้มีคุณภาพ ของสภาพดี การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และการตรวจเช็คก่อนส่งมอบรถคืนลูกค้าทุกครั้ง ขออนุญาติลูกค้าทุกท่านนำภาพเบื้องหลังการติดตั้งมาให้ชมกันคับ

ทุกคันติดตั้งเสร็จภายในวันเดียวนะคับ ด้วยประสบการณ์การติดตั้งเบรคมาไม่ต่ำกว่าร้อยคัน ช่างที่ทำเฉพาะเบรคมานานเกินสิบปี ทำให้เราทราบสเป็คและสามารถเตรียมชุดติดตั้งไว้ก่อนวันติดตั้งเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 , 12:58   

  1


1. ของแท้มีคุณภาพ ทั้งของใหม่และมือสองสภาพ 90% เราจัดให้คับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:03


  2


1. ของแท้มีคุณภาพ ทั้งของใหม่และมือสองสภาพ 90% เราจัดให้คับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:03


  4


1. ของแท้มีคุณภาพ ทั้งของใหม่และมือสองสภาพ 90% เราจัดให้คับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:03


  5


1. ของแท้มีคุณภาพ ทั้งของใหม่และมือสองสภาพ 90% เราจัดให้คับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:03


  6


2. ขายึดคาลิเปอร์แท้ตรงรุ่น,ขายึดสั่งทำ CNC ,และ ขาเหล็กสั่งตัด Custom Made เราเตรียมไว้พร้อมติดตั้งเสร็จภายในวันเดียวคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:06


  7


2. ขายึดคาลิเปอร์แท้ตรงรุ่น,ขายึดสั่งทำ CNC ,และ ขาเหล็กสั่งตัด Custom Made เราเตรียมไว้พร้อมติดตั้งเสร็จภายในวันเดียวคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:06


  8


2. ขายึดคาลิเปอร์แท้ตรงรุ่น,ขายึดสั่งทำ CNC ,และ ขาเหล็กสั่งตัด Custom Made เราเตรียมไว้พร้อมติดตั้งเสร็จภายในวันเดียวคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:06


  9


2. ขายึดคาลิเปอร์แท้ตรงรุ่น,ขายึดสั่งทำ CNC ,และ ขาเหล็กสั่งตัด Custom Made เราเตรียมไว้พร้อมติดตั้งเสร็จภายในวันเดียวคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:06


  10


2. ขายึดคาลิเปอร์แท้ตรงรุ่น,ขายึดสั่งทำ CNC ,และ ขาเหล็กสั่งตัด Custom Made เราเตรียมไว้พร้อมติดตั้งเสร็จภายในวันเดียวคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:06


  11


เบื้องหลังการติดตั้ง งานคุณภาพได้มาตรฐานคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:11


  12


เบื้องหลังการติดตั้ง งานคุณภาพได้มาตรฐานคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:11


  13


เบื้องหลังการติดตั้ง งานคุณภาพได้มาตรฐานคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:11


  14


เบื้องหลังการติดตั้ง งานคุณภาพได้มาตรฐานคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:11


  15


เบื้องหลังการติดตั้ง งานคุณภาพได้มาตรฐานคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:11


  16


ของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:14


  17


ของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:14


  18


ของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:14


  19


ของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:14


  20


ของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:14


  21


ของแท้มือสองสภาพดี กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:17


  22


ของแท้มือสองสภาพดี กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:17


  23


ของแท้มือสองสภาพดี กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:17


  24


ของแท้มือสองสภาพดี กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:17


  25


ของแท้มือสองสภาพดี กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:17


  26


เบรคของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:19


  27


เบรคของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:19


  28


เบรคของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:19


  29


เบรคของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:19


  30


เบรคของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:19


  31


เบรคของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:20


  32


เบรคของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:20


  33


เบรคของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:21


  34


เบรคของแท้ กับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังการติดตั้งคับ

 
090-964-8999
 เท็ม (Auto Decor) BMW Society #898 26 May 2017 13:21


  34

Like

 tpn BMW Society #6039 27 May 2017 09:17


  35

Like

 Monday.34 BMW Society #574 28 May 2017 00:44


  36


 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 28 May 2017 11:13


User Name Password