MINI แอร์เย็นน้อยMINI แอร์เย็นน้อย ติดไฟแดงแอร์ไม่ค่อยเย็น ต้องวิ่งถึงจะเย็น
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 , 09:22 น.   

 ข้อความที่ 1


คอมแอร์เสีย ต้องเปลี่ยนคอมแอร์ จับsetเครื่องมือมาตรฐาน รีฟัดชิ่งระบบแอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:23 น.


 ข้อความที่ 2


คอมแอร์เสีย ต้องเปลี่ยนคอมแอร์ จับsetเครื่องมือมาตรฐาน รีฟัดชิ่งระบบแอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:23 น.


 ข้อความที่ 3


คอมแอร์เสีย ต้องเปลี่ยนคอมแอร์ จับsetเครื่องมือมาตรฐาน รีฟัดชิ่งระบบแอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:23 น.


 ข้อความที่ 4


คอมแอร์เสีย ต้องเปลี่ยนคอมแอร์ จับsetเครื่องมือมาตรฐาน รีฟัดชิ่งระบบแอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:23 น.


 ข้อความที่ 5


คอมแอร์เสีย ต้องเปลี่ยนคอมแอร์ จับsetเครื่องมือมาตรฐาน รีฟัดชิ่งระบบแอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:23 น.


 ข้อความที่ 6


ขอบคุณที่ติดตามจนจบ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:24 น.


 ข้อความที่ 7


ขอบคุณที่ติดตามจนจบ^_^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 30 มีนาคม 2560 09:24 น.


 ข้อความที่ 8
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 1 เมษายน 2560 05:46 น.


User Name Password