BMW E90 แอร์เย็นช้าE90 อาการที่มา คือ แอร์เย็นช้า รถจอดนิ่งแอร์ไม่เย็น ต้องวิ่งถึงจะเย็น แอร์มีกลิ่นอับ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กุมภาพันธ์ 2560 , 17:00 น.   

 ข้อความที่ 1


ปล......ปกติ เราจะทำงาน วางชิ้นงาน บนโต๊ะประกอบงานเสมอ จะไม่วางชิ้นงานบนพื้น แต่เนื่องจากวันนั้น ไฟฟ้าที่ร้านดับ เลยต้องวางชิ้นงาน บนพื้นสะอาด เพราะต้องเอามาทำในที่สว่างครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กุมภาพันธ์ 2560 17:03 น.


 ข้อความที่ 2


ปล......ปกติ เราจะทำงาน วางชิ้นงาน บนโต๊ะประกอบงานเสมอ จะไม่วางชิ้นงานบนพื้น แต่เนื่องจากวันนั้น ไฟฟ้าที่ร้านดับ เลยต้องวางชิ้นงาน บนพื้นสะอาด เพราะต้องเอามาทำในที่สว่างครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กุมภาพันธ์ 2560 17:03 น.


 ข้อความที่ 3


ปล......ปกติ เราจะทำงาน วางชิ้นงาน บนโต๊ะประกอบงานเสมอ จะไม่วางชิ้นงานบนพื้น แต่เนื่องจากวันนั้น ไฟฟ้าที่ร้านดับ เลยต้องวางชิ้นงาน บนพื้นสะอาด เพราะต้องเอามาทำในที่สว่างครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กุมภาพันธ์ 2560 17:03 น.


 ข้อความที่ 4


ปล......ปกติ เราจะทำงาน วางชิ้นงาน บนโต๊ะประกอบงานเสมอ จะไม่วางชิ้นงานบนพื้น แต่เนื่องจากวันนั้น ไฟฟ้าที่ร้านดับ เลยต้องวางชิ้นงาน บนพื้นสะอาด เพราะต้องเอามาทำในที่สว่างครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กุมภาพันธ์ 2560 17:03 น.


 ข้อความที่ 5


ปล......ปกติ เราจะทำงาน วางชิ้นงาน บนโต๊ะประกอบงานเสมอ จะไม่วางชิ้นงานบนพื้น แต่เนื่องจากวันนั้น ไฟฟ้าที่ร้านดับ เลยต้องวางชิ้นงาน บนพื้นสะอาด เพราะต้องเอามาทำในที่สว่างครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 14 กุมภาพันธ์ 2560 17:03 น.


 ข้อความที่ 6
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 15 กุมภาพันธ์ 2560 06:39 น.


User Name Password