E39ตู้แอร์เหม็นรถE39 ระบบแอร์มีกลิ่นอับ และมีกลิ่นเหม็น แก้โดย รื้อคอนโซล เอาตู้แอร์ออกมาล้างทำความสะอาด ล้างเคสเปลือกตู้แอร์ ทำฟองน้ำในจุดต่างๆที่เสื่อมใหใหม่
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 31 มกราคม 2560 , 12:10 น.   

 ข้อความที่ 1


ล้างตู้แอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 31 มกราคม 2560 12:11 น.


 ข้อความที่ 2


ล้างตู้แอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 31 มกราคม 2560 12:11 น.


 ข้อความที่ 3


ล้างตู้แอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 31 มกราคม 2560 12:11 น.


 ข้อความที่ 4


ล้างตู้แอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 31 มกราคม 2560 12:11 น.


 ข้อความที่ 5


ล้างตู้แอร์
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 31 มกราคม 2560 12:11 น.


 ข้อความที่ 6


ทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อมไป
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 31 มกราคม 2560 12:12 น.


 ข้อความที่ 7


ทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อมไป
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 31 มกราคม 2560 12:12 น.


 ข้อความที่ 8


ทำฟองน้ำใหม่ในจุดที่เสื่อมไป
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 31 มกราคม 2560 12:12 น.


 ข้อความที่ 9
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 31 มกราคม 2560 20:35 น.


 ข้อความที่ 10
Like
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 2 กุมภาพันธ์ 2560 19:18 น.


 ข้อความที่ 11
Like
 tuemtb BMW Society #8423 23 มกราคม 2561 20:47 น.


 ข้อความที่ 12
Like
 Topkung BMW Society #7170 19 กุมภาพันธ์ 2561 10:35 น.


User Name Password