BMW E60คอมแอร์ไม่มีกำลังอัดแอร์ไม่เย็นอาการยอดฮิตของรถรุ่นE60 แอร์เย็นช้าและสุดท้ายไม่เย็นเลยเมื่อจอดติดไฟแดงนานๆ

ต้องจับเครื่องมืออ่านSensorต่างๆ จับอ่านปริมาณน้ำยาแอร์ และอ่านค่าการระบายความร้อนของระบบแอร์ ให้ถี่ถ้วนเพื่อความแม่มยำในการวิเคราะอาการที่เสียจริง
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 , 09:40 น.   

 ข้อความที่ 1


เบื้องต้น เกจวัดแรงดันของคอมแอร์ ที่ฟ้องและชี้มาว่า คอมแอร์ไม่มีกำลังอัด
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 09:41 น.


 ข้อความที่ 2


รื้อถอดคอมแอร์และแผงระบายความร้อนออกมา
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 09:47 น.


 ข้อความที่ 3


ตัวคอมแอร์ ที่เป็นปัญหา
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 09:47 น.


 ข้อความที่ 4


แผงคอนเดนเซอร์แอร์ สกปรก เดี๋ยวเอามาเช็คว่ารั่วไหม ไม่รั่วก็ทำความสะอาดแล้วประกอบกลับเข้ารถ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 09:48 น.


 ข้อความที่ 5


ยิงล้างแผงคอนเดนเซอร์แอร์ ให้สะอาดฝุดๆ
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 09:48 น.


 ข้อความที่ 6


ก่อนจะใส่แผงกลับเข้ารถ ช่างเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดเศษใบไม้ และสิ่งสกปรกออกจากฟีนคอยล์หม้อน้ำ ให้เรียบร้อย
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 09:49 น.


 ข้อความที่ 7


ประกอบกลับ และตรวจเช็ดความเรียบร้อย เป็นอันว่าเสร็จ แอร์เย็น และแก้ปัญหาได้ตรงจุด และรอบๆจุดที่เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้คอมแอร์มันพัง
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 09:51 น.


 ข้อความที่ 8


สถานที่ใหม่ ครับ ฝากด้วยนะครับ^__^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 09:52 น.


 ข้อความที่ 9


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบ^___^
 
083-999-0967
 Star Air Sound BMW Society #4556 26 ตุลาคม 2558 09:52 น.


 ข้อความที่ 10
Like
 s5 BMW Society #5 26 ตุลาคม 2558 09:59 น.


 ข้อความที่ 11
Like
 TonyWrap BMW Society #9859 26 ตุลาคม 2558 16:43 น.


 ข้อความที่ 12
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 26 ตุลาคม 2558 21:25 น.


 ข้อความที่ 13
Like
 pakpaona BMW Society #9105 28 ตุลาคม 2558 08:21 น.


User Name Password