คำพูดไม่กี่ประโยค..อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณได้.ลองฟังดูครับ
 s5 BMW Society #5 25 ตุลาคม 2558 , 10:30 น.   

 ข้อความที่ 1
แจ็ค หม่า เจ้าของ Alibaba สอนแนวคิดประสบความสำเร็จให้กับคนรุ่นใหม่
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
 s5 BMW Society #5 25 ตุลาคม 2558 10:35 น.


 ข้อความที่ 2
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 25 ตุลาคม 2558 22:20 น.


 ข้อความที่ 3
Like
 VJZ BMW Society #3853 26 ตุลาคม 2558 00:33 น.


 ข้อความที่ 4
Thank You
 VJZ BMW Society #3853 26 ตุลาคม 2558 00:34 น.


 ข้อความที่ 5
Thank You
 Putto BMW Society #5753 26 ตุลาคม 2558 10:13 น.


 ข้อความที่ 6
Thank You
 catper BMW Society #8857 8 พฤศจิกายน 2558 22:05 น.


User Name Password