แนวทางนำล้อ S6 E63 S7 E65 มาใส่ใน S3 E46 E90 E92ใน ตปท. คนเล่น Bmw บางกลุ่มนำล้อ Bmw S6 19x8.5+14&19x9+18 หรือ S7 E65 19x9+24&19x10+24
หรือ X5 E53
มาใส่ใน S3 รุ่นต่างๆครับ

ข้อดี

ได้ล้อแท้ คุณภาพดี ความกว้างเท่าล้อแต่ง ราคาไม่สูง

ข้อเสีย

ลายไม่แฟชั่นเหมือนล้อแต่ง น้ำหนักเยอะ
 pongkarnb BMW Society #970 12 ตุลาคม 2558 , 09:10 น.   

 ข้อความที่ 1


E46
 pongkarnb BMW Society #970 12 ตุลาคม 2558 09:11 น.


 ข้อความที่ 2


ล้อ X5 E53
19x9+48&19x10+45
ใน E90
 pongkarnb BMW Society #970 12 ตุลาคม 2558 09:12 น.


 ข้อความที่ 3


E90
 pongkarnb BMW Society #970 12 ตุลาคม 2558 09:13 น.


 ข้อความที่ 4


E36
 pongkarnb BMW Society #970 12 ตุลาคม 2558 09:13 น.


 ข้อความที่ 5


E46
 pongkarnb BMW Society #970 12 ตุลาคม 2558 09:15 น.


 ข้อความที่ 6


Style 63
 pongkarnb BMW Society #970 12 ตุลาคม 2558 09:17 น.


 ข้อความที่ 7
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 12 ตุลาคม 2558 13:58 น.


User Name Password